Hvem er vi?

Lege Dag Rune Østhus Spesialist i Almennmedisin

Lege Dag Rune Østhus
Spesialist i Allmennmedisin

Legesekretær Elin Larsen

Helsesekretær Elin Larsen

Medisinsk sekretær Sidsel Bærheim

Medisinsk sekretær Sidsel Bærheim