Ferie & stengt

Ved ferie/fravær vil det vil bli opplyst på vår telefonsvarer og på oppslag på kontoret hvem som til enhver tid er vikar

  • Stokka Legesenter,   Øvre Stokkavei 46,  tlf 51842121
  • St Olav Legegruppe,  St. Olavsgate 13, tlf 51529060
  • Stavanger Legesenter, Lagårdsveien 91, tlf 51525152
  • Legekontorene Skagen, Skagen 12, tlf 51895161