ENDRET INNLOGGING TIL EPORTAL!

For innlogging gå inn på www.helsenorge.no

Her kan du som før bestille legetime, fornye resepter på faste medisiner og få eKonsultasjon

Vaksinere deg mot lungebetennelse?

Vi har nå et ekstra fokus på vaksine mot lungebetennelse. Det er dessverre mange av våre pasienter som burde fått denne vaksinen som ikke har tatt den. I hovedsak er det de samme pasientene som tar den årlige influensavaksinen som også bør ha vaksine mot lungebetennelse. I motsetning til influensavaksinen trenger man ikke å ta denne vaksinen årlig, men hvert 8-10 år

https://nhi.no/sykdommer/lunger/diverse/pneumokokkvaksine-til-eldre/

 

Med vennlig hilsen

Dr. Østhus Legekontor